side-area-logo

DE VIJF KHANDHAS

WAT/ WAAROM?

In de training ‘ De vijf Khandhas’ maak je kennis met de vijf groepen van bestaan, een bekende indeling uit de Boeddhistische psychologie waarvan gezegd wordt dat ze onze hele menselijke ervaring bestrijken. Door bekend te raken en op verschillende meditatieve manieren te werken met iedere ‘khandha’, ga je gaandeweg het proces zien van oorzaak en gevolg. Een proces dat steeds verandert en wat geen vaste kern heeft. Dat bewust gaan zien en ervaren, maakt vrij.

De vijf Khandhas zijn:

rupa (Pali): materie of fysieke vorm. Hiertoe behoren het lichaam en externe objecten. Rupa omvat dus het gehele fysieke aspect van de werkelijkheid, niet slechts het menselijk lichaam.

vedana: gewaarwording. De gewaarwording ontstaat door het contact van (een van) de zes zintuigen met een (extern) object.

sañña: perceptie of voorstelling. Ook het geheugen speelt hier een rol, omdat percepties en het voorstellingsvermogen afhankelijk zijn van vroegere ervaringen.

sankhara: intenties, ook wel gedachten. De bewuste of onbewuste intenties die het gedrag bepalen. Met gedrag wordt hier zowel mentaal en lichamelijk gedrag als spraak bedoeld.

viññana: bewustzijn of aandacht. Viññana is geen bewustzijn in westerse zin want ze kent geen mentaal substratum. Alleen de eerst genoemde 4 skanda’s hebben elk ‘subtratum’ en komen paarsgewijs voor in het gewaar zijn.

Al hetgeen waar mensen zich aan kunnen hechten (alles wat zich in de wereld of in het bewustzijn manifesteert, met uitzondering van Nirwana), behoort tot een van deze 5 groepen van bestaan.

WAAR/ WANNEER?

De training bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee uur.

Groepen bestaan uit maximaal tien mensen zodat er voor iedereen voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht is.

De training vindt plaats in ’s-Hertogenbosch. De locatie ligt in het centrum, direct naast de Sint Jan Kathedraal en is goed bereikbaar per eigen of openbaar vervoer.

KOSTEN/ VOORWAARDEN?

Deze training wordt gegeven op Dana basis, dat wil zeggen dat je geeft wat je kunt missen om je dankbaarheid voor de overdracht te uiten. Door het geven van Dana oefent de gever vrijgevigheid en de ontvanger tevredenheid.

Aan het einde van iedere bijeenkomst staat er een mandje klaar voor de Dana.

INTERESSE?

Wil je meer informatie of wil je graag weten of counseling aansluit bij jouw vraag, neem dan gerust contact op!