side-area-logo

DHAMMABUDDIES SANGHA

WAT/ WAAROM?

Nadat ik al een aantal jaren boeddhistische jaartrainingen gaf, waaraan mensen soms van jaar tot jaar meedoen, ontstond er vanuit een groep mensen de vraag of het niet mogelijk is om een heuse ‘Sangha’ te beginnen. De wens was om – los van de thema-gebonden jaartrainingen en meditatiedagen – op reguliere basis samen te mediteren en ervaringen uit te wisselen over dat wat we in onze beoefening, of in het willen leven vanuit onze diepste waarden, tegenkomen.

Ik heb die vraag (die ook  als een groeiende wens bij mijzelf leefde) graag opgepakt met het starten van de Dhammabuddies Sangha.

In de Dhammabuddies Sangha staat de beoefening voorop.

Tijdens de bijeenkomsten – die (in afwachting van wellicht een mooie, vaste, locatie) online plaatsvinden – beginnen we met een begeleide meditatie. Het hart van ons samenzijn bestaat uit het (mogelijk aan de hand van een citaat uit Westerse boeddhistische teksten) uitwisselen van ervaringen. Daarin kunnen ook vragen gesteld worden over bijvoorbeeld: ‘Hoe kan ik vanuit de Dhamma om gaan met ……?’, ‘Op wat voor manier kan ik de Dhamma meer tot uiting brengen in mijn leven?’, ‘Hoe houdt ik mijn beoefening fris en levendig?’. Vervolgens eindigen we met een stille meditatie.

Hopelijk mogen op termijn ook een Dhammabuddies Sangha Weekend of -retraite onderdeel van onze groei uit gaan maken..

Deelname aan de Dhammabuddies Sangha is niet vrijblijvend. Het startpunt is immers dat je de Dhamma onderdeel wilt laten zijn van je dagelijks leven, dat je de ‘formele’ beoefening van meditatie als een belangrijk fundament daarvoor ziet en dat je bereid bent met een open hart/geest te luisteren en je kwetsbaar op te stellen binnen de veiligheid van de groep.

Een Sangha wint alleen aan kracht als er daadwerkelijk een spirituele saamhorigheid kan ontstaan, en dat vraagt om inzet. Dat betekent dat wanneer jij je opgeeft voor deze Sangha, je de serieuze intentie hebt om zoveel als mogelijk bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Ga daarom goed bij jezelf na of je deze commitment aan wilt gaan.

Ik hoop van harte dat we met elkaar de kracht van de Sangha verdiepen en uitbouwen en ook op deze manier, met elkaar verder op zullen trekken op het pad van ontwaken!

WAAR/ WANNEER?

We komen (vooralsnog online) bijeen op de 1e en de 3e maandagavond van de maand, van 20:00 tot 21:30 uur.

Na toelating ontvang je het overzicht van de data en de Zoom code met wachtwoord, die geldig is voor alle bijeenkomsten.

KOSTEN/ VOORWAARDEN?

De Dhammabuddies Sangha wordt aangeboden op Dana basis, dat wil zeggen dat je geeft wat je kunt missen om je dankbaarheid voor de overdracht te uiten. Door het geven van Dana oefent de gever vrijgevigheid en de ontvanger tevredenheid.

INTERESSE?

Mocht je interesse hebben in de Dhammabuddies Sangha en ben je bereid daar tijd en aandacht voor vrij te maken, reageer dan via de contactpagina op deze website.

Heb je nog vragen over dit initiatief of jouw deelname eraan, schroom niet me te mailen.